SCHEUREN HERSTELLEN EN VOORKOMEN

Scheuren kunnen hinderlijk zijn bij het onderhoud en gebruik van de vloer. Vertoont jouw vloer scheuren? Afhankelijk van de breedte van de scheur passen we de geschikte herstelwijze toe. Meer nog, dankzij een nauwkeurige probleemanalyse voorkomen we eventuele nieuwe problemen in de toekomst.

We gaan altijd uit van een zo duurzaam mogelijke oplossing. De gebruikte producten zijn snelhardend waardoor de vloer opnieuw zeer snel in gebruik genomen kan worden.

Top